תקנון לתרומה באתר עמותת אח גדול

1. השימוש בתקנון בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד ומיועד לגברים ולנשים כאחד.
2. עמותת אח גדול למען חיילים בודדים מאפשר תרומה מקוונת דרך אתר זה למימון פעילות העמותה. ניתן להעביר תרומות גם דרך העברה בנקאית לעמותת אח גדול למען חיילים בודדים (ע”ר) או באמצעות צ’ק.
3. המשתמש באתר מצהיר שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18, כפי שנדרש בחוק.
4. כל עסקאות התשלום באתר, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי מאובטחים ומוצפנים בטכנולוגיית SSL שהינה הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת המידע. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיה זו אינה מספקות אבטחה הרמטית.
5. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת כרטיס האשראי של התורם מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מיידית האם העסקה נתקבלה או נדחתה.
6. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל הגולש הודעה מתאימה. על מנת להשלים את התרומה ניתן ליצור קשר טלפוני עם העמותה בדואר האלקטרוני INFO@achgadol.org.
7. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו. זאת, במסגרת 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון / או בוצעה באינטרנט, כפי שמעוגן בחוק. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה יחוייב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
8. העמותה שומרת על פרטיות התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים.
9. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין גורם אחר שאינו בשליטתה מלאה.
10. התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע”פ סעיף 46 א’ לפקודת מס הכנסה
11. בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה עם אישור מוכר לצרכי מס ע”פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
12. לעמותה אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק ואישור ניהול תקין בתוקף מטעם רשם העמותות.
13. העמותה תהה רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראת דין.
2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון
3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
4. מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו בכדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו
14. מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
15. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה. לנוחיותכם, תאריך עדכון התקנון מופיע בתחתית העמוד.
16. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים.
17. בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
דילוג לתוכן